Kampaņā skaidro cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi un uzsver izsmēķu radītā piesārņojuma sekas

Cover Image for Kampaņā skaidro cigarešu izsmēķu ietekmi uz vidi un uzsver izsmēķu radītā piesārņojuma sekas

Cigarešu izsmēķi ir viena no nozīmīgākajām vides piesārņojuma pozīcijām visā pasaulē. Lai arī Latvijā smēķēšana nav tik izplatīta kā citviet, tomēr iedzīvotāju bezatbildīgā rīcība ar izsmēķiem ir atstājusi nozīmīgas sekas mūsu dzīvajai dabai vēl uz daudziem gadu desmitiem. Tāpēc “Zaļā josta” sadarbībā ar “Philip Morris Latvia” īsteno kampaņu “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd”, skaidrojot cigarešu filtra un tajā uzkrāto vielu ietekmi uz vidi un aicinot izsmēķus izmest sadzīves atkritumu konteinerā.

“Kampaņa “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ir loģisks turpinājums šī gada sākumā veiktajam pētījumam, kas apliecināja, ka ir būtiski nekavējoties sākt darbu pie cigarešu izsmēķu radītā piesārņojuma mazināšanas Latvijā,” norāda “Zaļā josta” pārstāve un šī projekta vadītāja Laima Kubliņa. “Zaļā josta” un “Philip Morris Latvia” 2020. gada sākumā veiktajā sabiedrības aptaujā atklājās, ka 37% aptaujāto ir informēti, ka izsmēķi rada nozīmīgu kaitējumu videi, turpretī 47% respondentu atzina, ka nekad nav aizdomājušies par izsmēķu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, bet, loģiski spriežot, tas šķiet pašsaprotami. “Taču diemžēl lielākais vairums aptaujāto apliecina, ka neizprot patieso izsmēķu radīto kaitējumu videi. 48% respondentu atzina, ka zemē nomesti izsmēķi rada tikai nesakoptas vides iespaidu, bet neuzskata, ka tie nodara kaitējumu videi. 11% aptaujāto iedzīvotāju fakts, ka cigarešu izsmēķi rada nozīmīgu vides piesārņojumu, bija jaunums,” atklāj L. Kubliņa, uzsverot, ka ir būtiski rīkoties jau tagad.

Cigarešu izsmēķi visu laiku ir starp mums. Atbilstoši sabiedrības aptaujas datiem, visvairāk zemē nomestu izsmēķu iedzīvotāji ir novērojuši sabiedriskā transporta pieturvietās, masu pasākumu norises vietās, uz ielām pilsētās, pie sabiedriskām ēkām, kā arī ceļmalās, kur tie izmesti pa auto logu. Lai skaidrotu izsmēķu ietekmi uz vidi un uzsvērtu, ka to izmešana nepiemērotās vietās ir nepareiza, dabai kaitīga rīcība, projekta ietvaros uzsākta plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, izvietojot informatīvos plakātus pilsētas ielās un aktīvi uzrunājot Latvijas iedzīvotājus sociālajā tīklā Facebook. “Sabiedrības informēšanas kampaņu uzsākām jau pirms Jāņiem, un esam gandarīti, ka mēneša laikā izdevies uzrunāt jau vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju,” norāda L. Kubliņa.

“Zaļā josta” uzsver, ka pareiza, dabai nekaitīga rīcība ar izsmēķiem ir pavisam vienkārša – izsmēķi ir jāizmet sadzīves atkritumu tvertnē vai speciālos pelnutraukos, kas uzstādīti smēķēšanas zonās. Cigarešu filtrs ir izgatavots no plastmasas - celulozes acetāta, kas bioloģiski nenoārdās. Tas gan nenozīmē, ka cigarešu filtri apkārtējā vidē saglabāsies mūžīgi, jo saules gaismā tie pakāpeniski sadalās ļoti sīkās daļiņās, kļūstot par mikroplastmasu. Ar laiku mikroplastmasas daļiņas nokļūst augsnē vai aizskalojas ūdenī, veidojot ūdens piesārņojumu, kas apdraud visu dzīvo dabu: gan ūdens iemītniekus, gan putnus un dzīvniekus, gan arī ietekmē cilvēka veselību. Tāpēc atbildīga rīcība ar izsmēķiem ir nozīmīgs ieguldījums vides labklājībā un sabiedrības veselībā.