Ar pārdomu raisošiem īsiem video izglītos sabiedrību par pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem

Cover Image for Ar pārdomu raisošiem īsiem video izglītos sabiedrību par pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem

Lai sekmētu sabiedrības izpratni par pareizu rīcību ar cigarešu izsmēķiem, “Zaļā josta” sadarbībā ar “Philip Morris Latvia” kampaņas “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros uzsāk sabiedrības informēšanas projektu. Tā laikā 2023. gada vasarā ar īsiem, bet spilgtiem video akcentējot dažādās tipiskākās situācijas, kurās tiek nepareizi izmesti cigarešu izsmēķi, liekot smēķētājiem aizdomāties, cik ļoti aplama un nepieņemam rīcība tā ir. Cigaretes filtrs satur plastmasu un nomests zemē, tas ir kaitīgs apkārtējai videi. Izmetot izsmēķus dabā, tas ir tas pats, kas izmest plastmasas glāzi, maisiņu vai pudeli, tikai papildu plastmasai dabā nonāks arī cigaretes filtrā uzkrātās kaitīgās vielas.

Kā liecina 2023. gada pavasarī “Zaļā josta” veiktās sabiedrības aptaujas*, rezultāti, 27% aptaujāto respondentu izmet izsmēķus notekā, aprok smiltīs, sniegā un tamlīdzīgās vietās, tādējādi cenšoties nepiegružot vidi, kā arī 8-9% respondentu izsmēķi nomet zemē, ja tur jau ir piegružots, vai vienkārši nomet zemē, ja tuvumā nav atkritumu tvertnes. Cigarešu izsmēķis, nonācis dabā, apmēram 15 gadu laikā sadalās mikroplastmasas šķiedrās, kas turpina piesārņot vidi, apdraudēt dzīvo dabu, kā arī rada riskus cilvēka veselībai.

“Sabiedrības bezatbildīgās rīcības ar cigarešu izsmēķiem biežākais iemesls ir izpratnes trūkums par cigarešu filtra sastāvu un tā ietekmi uz vidi, kā arī apziņa, ka izsmēķis ir maza atkritumu vienība, kas nespēj radīt nozīmīgus kaitējumus,” skaidro projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” vadītāja Laima Kubliņa, uzsverot, ka ir īpaši būtiski sekmēt sabiedrības izpratni par izsmēķa radītiem piesārņojuma draudiem un nemitīgi skaidrot elementāru, bet tomēr ļoti nozīmīgu pareizo izsmēķu utilizāciju – ka izsmēķi ir jāizmet sadzīves atkritumu tvertnē.

“Kā vēsta teiciens “Ir labāk vienu reizi redzēt, nekā simt reizes dzirdēt”, arī mēs projekta ietvaros šogad plānojam smēķētājiem uzskatāmi parādīt, cik nepieņemama no malas izskatās nepareiza izsmēķu izmešana tam nepiemērotās vietās,” norāda L. Kubliņa. Projekta “Kas pazūd no acīm, dabā nepazūd” ietvaros jau iepriekš aizsāktā vides reklāmu kampaņa pilsētu ielās tiks papildināta ar vērienīgu kampaņu digitālajā vidē, kuras laikā ar īsiem video tiks akcentēta nepareiza izsmēķu izmešana – dabā, pa auto logu, lietusūdens notekā. Ar šiem video projekta komanda centīsies likt katram smēķētājam paraudzīties uz sevi no malas un apzināties, ka izsmēķis nav tikai maza atkritumu vienība.

Video tiks izplatīti “Zaļā josta” Youtube kanālā, kā arī sociālo tīklu kontos. Savukārt kampaņas ietvaros video būs skatāmi digitālajā vidē, cenšoties uzrunāt ikvienu smēķētāju Latvijā. Cigarešu izsmēķi ir izplatītākā piesārņojošā atkritumu vienība pasaulē. Tikai sabiedrības izglītošana spēs pasargāt vidi un cilvēci no izsmēķu uzkrāšanās dabā.